8.6.2018 / Gösterim Sayısı : 371

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2018/17)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2018/27)

08/06/2018 tarih ve 30445 Sayılı Resmi Gazetede Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Deiğiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

  27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'in 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (kk) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"kk) 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz." Hükmü bulunmaktadır.


''