11.4.2014

Eskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

​​İlçe Müdürü

​​​
Mustafa AY
Eskil İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Doğum yeri ve tarihi   :
Medeni hali                 :
EĞİTİM

ÇALIŞTIĞI YERLER

Personel

​​ADI SOYADI

​ÜNVANI

​TELEFONU

Mustafa AY

​İlçe Müdürü​

​0382 4114276

Cafer CANTEKİN

Veteriner Hekim

​​0382 4114276

Cebrail AKPINAR

​Ziraat Mühendisi

​​0382 4114276

Serdar ÖZÇİFTÇİ

​Veteriner Hekim​

​​0382 4114276

Yunus KORKMAZ

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​Hüseyin ARICI

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​Kerim AKSAN

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​İbrahim AKAR

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​Çağrı SELVİ

Ziraat Mühendis​i​

​0382 4114276

Emrah ÇULHA

​Ziraat Mühendis​i

​​0382 4114276

​Fatih İMRE

​Ziraat Mühendis​i

​0382 4114276​

​Hilal SELVİ

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Mevlüdiye KOYUNCU

​Ziraat Mühendis​i​ 4/b

​​0382 4114276

Habib Ziya OĞUZ

​Veteriner Hekim 4/b

​​0382 4114276

​Aynur GÖRGÜLÜ

Veteriner Hekim 4/b

​​0382 4114276

​Dursun GÖK

​Veteriner Sağlık Teknikeri

​​0382 4114276

​Hasan BAYKUŞ

Veteriner Sağlık Teknikeri

​​0382 4114276

​Yusuf Gökhan DİP

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Nevin MUTLU

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276​​

Muazzez Nuray DÜZEL

İşçi

0382 4114276
Recep ÜNLÜSürekli İşçi​​0382 4114276

​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''