11.4.2014

Ortaköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

​​İlçe Müdürü

​​​
Sultan ÇAKMAK
Ortaköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü

EĞİTİM

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1994

ÇALIŞTIĞI YERLER

Aksaray Ortaköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü (2010-.....)

Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi (2002-2010)

Fırat Üniversitesi Veteriner  Fakültesi Araştırma Görevlisi (1997-2002)

Personel

​​ADI SOYADI ​ÜNVANITELEFONU

​Sultan ÇAKMAK

​İlçe Müdürü

​​0382 3518015​

Devrim DEMİRCİ

​Veteriner Hekim

​​0382 3518015

​Bahadır SEÇİLMİŞ

​​Veteriner Hekim

​​0382 3518015​

​Ceylan KOLBAŞI

​​​Veteriner Hekim

​0382 3518015

​Yusuf UÇ

​​​Veteriner Hekim

​​0382 3518015

​Serkan BEŞYAPRAK

​​​​Veteriner Hekim​

​0382 3518015

Ebru KOYUNCU

​Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

​İkbal EROĞLU

​Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

​İsa Serdar ÖZDEMİR

​Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

Tekin KARATEMİR

​Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

İbrahim GENÇ

​Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

​Lokman ÇETİN

​Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

​Sevecen DÖKMEZ

Ziraat Mühendisi

​0382 3518015

​Fatih KAHRAMAN

Gıda Mühendisi

​0382 3518015

​Seda KUMBURLU

Ziraat Mühendisi 4/B

​0382 3518015

​Barbaros Hayrettin KÖSE

​​Veteriner Sağlık Teknikeri

​0382 3518015

​Metin BÜYÜKKOŞUCU

​​Veteriner Sağlık Teknikeri

​0382 3518015

​İsmail GÖZÜM

​​Ziraat Teknikeri

​0382 3518015

​Faik ATEŞÇİ

​​Veteriner Sağlık Teknisyeni

​0382 3518015

​Beşir AYDIN

​Bilgisayar İşletmeni

​0382 3518015​

​Efil DEMİR

​Memur

​0382 3518015

​​Ramazan AKBULUT

​Şoför

​0382 3518015

​Ceylan AYDIN

İşçi

​​0382 3518015

​Erol KURUÖZ

​​​İşçi

​​0382 3518015

Rıfat AVCI

İşçi

​​0382 3518015
​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''