T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE VE KURAKLIK YÖNETİMİ KONULU TOPLANTI DÜZENLEDİ

Yayın Tarihi : 22.1.2020


Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2018 yılında hazırlanan Aksaray İli Kuraklık Eylem Planı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda Aksaray Valisi Ali Mantı, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Tanışır,  tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kurum amiri, Şube ve İlçe Müdürleri ile STK başkanlarının katılımlarıyla Kuraklık İl Kriz Merkezi 1. Olağan Toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2018 ve 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yaptı. Sunumda Mera ıslah ve amenajman projeleri,  tabii afetler, basınçlı sulama, alternatif ürün, nadas alanlarının daraltılması, toprak işleme tekniklerinin yaygınlaştırılması, kuraklık ve riskleri konusunda bilgilendirme, ÇATAK projesi, Entegre Mücadele, anız yakılmasının önlenmesi, kuraklığa dayanıklı çeşit geliştirme ve hayvan sağlığı konusunda detaylı bilgiler verdi.

Kuraklık Eylem Planı kapsamında Aksaray Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan proje ve faaliyetleri anlatmak için Musa BOZKURT, Aksaray DSİ 44. Şube Müdürlüğünün faaliyetlerini anlatmak üzere Burak YÜCA sunum gerçekleştirmiştir.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri alınarak toplantıya son verildi.