Vizyonumuz

Kıt su kaynaklarını sürdürülebilir yöntemlerle kullanan, 

Bölgesel ve ulusal düzeyde enerji bitkileri üretimi ve ticaretinde farkındalık oluşturan, 

Yaşam kalitesi yüksek kırsal alanlarında, özellikle turizme dayalı ekonomik faaliyetlerle katma değer üreten, 

Güvenilir gıdaya erişilebilirliği sağlayan, 

Ülke genelinde öncelikli olarak 3 üründe (yonca, süt ve süt ürünleri, çerezlik kabak) markalaşan, 

Ülke genelinde, yonca ve çerezlik kabak üretiminde birinci sırayı hedefleyen, 

Tarım yatırımlarında öncü il; AKSARAY

''