12.4.2014

Hukuk Birimi

​​Avukat

Serkan AKTAŞ
Avukat
Doğum yeri ve tarihi    : Aksaray 1981
Medeni hali                 : Bekar
EĞİTİM
Aksaray Ortaköy Atatürk İlkokulu 1993
Aksaray Ortaköy Ortaokulu 1996
Aksaray Ortaköy Lisesi 1999
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 2005
ÇALIŞTIĞI YERLER
Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2012-.....)
Aksaray Serbest Avukat (2007-2012)

​​Personel

ADI SOYADI

ÜNVANI

​TELEFON

​DAHİLİ

Serkan AKTAŞ

Avukat

​(0382) 2172207​​

2619

​​Görevleri

​a) İdari davalara ilişkin savunma hazırlanması, ara karar ve müzekkere gereklerinin yerine getirilmesi ve kanun yoluna müracaat ve davaların takibi işlemlerini yürütmek,

b) Adli davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

c) İcra takipleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Diğer hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.)ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılması için önerilerde bulunmak,

f) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak,

g) Görevlendirilmesi durumunda, Hukuki konularla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki kurul ve komisyonlara katılmak,

ğ) Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek,

h) Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak,

ı) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

i) Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; “Düzeltici faaliyet” ve “ Önleyici Faaliyet” çalışmaları yapmak,

j) İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak,

k) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

l) Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,

m) Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​

''