11.4.2014

Güzelyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

​​İlçe Müdürü

​​​
Taner SONGÜL
Güzelyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Doğum yeri ve tarihi   : Aksaray 1977
Medeni hali                 : Evli iki çocuk babası
EĞİTİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2002
ÇALIŞTIĞI YERLER
Aksaray Güzelyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü (2009-.....)
Bitlis Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü (2006-2009)
Aksaray Ortaköy Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (2004-2006)

Personel

​​ADI SOYADIÜNVANITELEFONU

​Taner SONGÜL

​İlçe Müdürü

​0382 4512262​

​Nevzat BİLEN

​Veteriner Hekim

​​0382 4512262

​Anıl İSPENOĞLU

​Ziraat Mühendisi

​0382 4512262

​Erkut GÜÇSAV

​Ziraat Mühendisi

​0382 4512262

​Nurettin Mustafa ÇETİN

Ziraat Mühendisi

​0382 4512262

​Serkan ŞENGÜN

​​Ziraat Mühendisi

​0382 4512262

Yasemin ULUCAN​

​Ziraat Mühendisi

​0382 4512262

​Seyit KONUKÇU

​Ziraat Teknikeri

​0382 4512262

​Ramazan ÇAKIROĞLU

​Çevre Sağlığı Teknikeri

​0382 4512262

​Erhan ATUĞ

​İşçi

​0382 4512262​​

​Derya İPEK
​İşçi​0382 4512262​​

​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''