11.4.2014

Gülağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

​Sami gündüz

​​İlçe Müdürü

​​​​

Sami GÜNDÜZ

Gülağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü

Doğum yeri ve tarihi   : Niğde /Çiftlik 1985

Medeni hali                 : Evli

EĞİTİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)

ÇALIŞTIĞI YERLER

Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (20011-2016)      Mühendis

Sarıyahşi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2016-2017)  İlçe Müdürü

Gülağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2017-………)   İlçe Müdürü

Personel

​​ADI SOYADI

​ÜNVANI

​​TELEFONU

​Sami GÜNDÜZ
​İlçe MüdürüTel :​0382 4312296
Fax: 0382 4312480

​​Yusuf ELMA​

​Veteriner Hekim

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​İlker OFLAZ

​Veteriner Hekim

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Bahadır YILMAZ

​Ziraat Mühendisi​

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480
Pınar ÖZDAMAR

​Veteriner Hekim

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Uğur KÜÇÜKKAYA

​​Ziraat Mühendisi​

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Onur İbrahim ÖKMEN

​Ziraat Mühendisi

Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Erman TELLİ

​Ziraat Mühendisi

Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Celal YILDIRIM

​Ziraat Teknikeri

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Ahmet İN

​Ziraat Teknisyeni

Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​İsmet TUNCER

​Memur

Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Mahir ÜNLÜ

​Memur

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Muammer GÜNEY

​Şoför

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Erdoğan KOCA

​İşçi

Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Fevzi SAYGILI

​İşçi

​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480
​Yusuf ALTUNER
​İşçi
​Tel :​0382 4312296​ 
Fax: 0382 4312480

​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''